'Acteren is een hels beroep: de hele tijd probeer je dingen te doen waar ze andere mensen voor opsluiten.'


Jane Fonda

 

   Komedie van Mario Strypsteen        Regie : Mark Vandenhoeck

 

 Zaterdagen 18 en 25 november        Spelen voor u :

 Zondag 26 november 2023  

 Parochiezaal Roosbeek                      Liesbeth Geuvens

20 uur                                                Hélène Pattyn

Toegang : 10 euro                              Marleen Jacobs

                                                           Elly Vergison

Kaarten : 016/73 52 74                       Carl Kindermans

            0485/75 63 44                        Wim Hendrickx

             016/73 36 25                         Mark Vandenhoeck

           0473/93 90 55

 

Albert is het beu dat zijn vrouw niet werkt en enkel zijn geld opdoet. Daarom smeedt hij een plan om haar om het leven te brengen. Hij roept daarbij de hulp in van Bob. Op zijn beurt roept Bob de hulp in van zijn liefje Ann. En zij roept de hulp in van haar vriendin Kato. Vera, de minnares van Albert, komt zich ook moeien. Agnes is Albert beu en vraagt aan Bob om hem om het leven te brengen. Vera’s man, Koen, kent Bob van vroeger.

Komt Agnes om het leven of moet Albert vrezen voor zijn leven? Of allebei?

Alles kan…in ruil voor geld…veel geld!

 

Zaterdag 18, zaterdag 25 en zondag 26 november 2023 om 20 uur

  

 

 

 

 

 

 

 

 Alles voor geld

Nieuws in de Marge...

Een is geen
21 oktober, 2022

Meer nieuws...

Interessante links...Over Toneelgroep De Spiegel

De roots van de vereniging liggen in de jeugdbeweging van Roosbeek, die toen nog uit 2 groepen bestond, enerzijds de jongens die onder de naam Harbalorifa en anderzijds de meisjes die onder de naam Annabel Lee door het leven gingen.

Naar jaarlijkse traditie werd op de laatste zondag van oktober het feest van Kristus-Koning, de feestdag van de Chiro, gevierd met een optreden van de groep waarop elke afdeling haar beste beentje voorzette. Zo groeide stilaan het idee om een avondvullende toneelopvoering op de planken te brengen.

Na 20 jaar Chirotoneel werd dan in 1980 "Toneelgroep De Spiegel" gesticht en werd er in '81 voor de eerste maal een beroep gedaan op een externe regisseur voor het stuk "Beurskoorts". De Spiegel ging vanaf dan stilaan zijn eigen weg en op 7 oktober '82 werd de naam "De Spiegel" officieel gedeponeerd en geregistreerd bij het toneelverbond AKVT. Deze naam werd gekozen omdat het toneelspelen gewoonweg neerkomt op het voorhouden van een spiegel aan het publiek waarin het zichzelf herkent.

Sindsdien neemt De Spiegel ook jaarlijks deel aan het Provinciaal Tornooi "Gouvernement van de Provincie Brabant" en handhaaft zich daar in de 2e afdeling.

Met z’n kleine vereniging werkt de toneelgroep gestaag verder en kan jaarlijks steeds op een vast publiek rekenen ondanks de concurrentie van het medium TV evenals van de veranderde instelling van de maatschappij.